ข้อมูลการท่องเที่ยว

หน้าแรก

ที่พักบ่อเกลือ


 บรรยากาศที่พักบ่อเกลือ ห้องพักบ่อเกลือ


กลางคืนชมดาว ตอนเช้าชมหมอก 

สายหมอกบอกฮัก ที่พักบ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

กลางคีนชมดาว


เช้าชมหมอก