เกี่ยวกับเรา

       ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ สายหมอกบอกฮัก ที่พัก บ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
      ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้ามาพักผ่อนในหมู่บ้านสะปัน หมู่บ้านแห่งหุบเขา ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อากาศดีตลอดทั้งปี

 

      ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง หากมีบางสิ่งบางอย่างที่นี่อาจจะไม่ได้มาตรฐาน ดั่งเช่นโรงแรมในเมืองใหญ่ ๆ เพราะเราเป็นเพียงโฮมสเตย์ เล็ก ๆ เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสะปัน เราพยายามที่จะเรียนรู้ และปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งที่ดี ที่สุดสำหรับทุกท่าน

      เราเป็นคนน่านที่อยากเห็นการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเป็นแบบรักน่าน นาน นาน นะ  ทั้งรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม และรักที่น่านเป็นน่าน เงินของท่านเราได้เน้นกระจายไปสู่ชมชนคนน่าน ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

     > การจ้างแรงงาน ซึ่งเราต้องใช้ฝีมือแรงงานคนเป็นจำนวนมาก ในการจัดเตรียมสิ่งของ เพื่อประดิษฐ์ประดอยส่งมอบบริการให้กับทุกท่าน ทำให้ลดการทำไร่ในพื้นที่ลง ทำให้เราได้มีพื้นที่ป่ามากขึ้น
     > การใช้วัสดุต่างที่มาจากธรรมชาติที่ไม่คงทนเช่น ไม่ไผ่ หญ้าคา ทำให้เราจะต้องมีการปรับปรุงบริเวณที่พักทุกปี ก่อให้เกิดรายได้ในเรื่องของแรงงานและรายได้ในการ ขายวัถุดิบที่ใช้ในปรับปรุง
     > วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นของที่มาจากพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น กาแฟน่านโกโก้น่าน เสาวรส พืชผัก ต่าง ๆ
     > นอกจากนั้น เรายังได้รับฝากขายผลิตภัณฑ์ของโครงการเถ้าแก่น้อย โรงเรียนสะปัน และผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้กระจายเข้าสู่ชมชนอีกด้วย

     เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ กลับไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับ ทุกท่านกลับมาใช้บริการอีกครั้ง นะจ้าว

     ขอบคุณจ้าว

ก ล า ง คื น ช ม ด า ว 

ต อ น เ ช้ า ช ม ห ม อ ก