ห้องพัก

รายละเอียดห้องพักมีดังนี้ค่ะ

VIP1 | ห้องกระจกมีระเบียงชมวิว Top view
🌳[ห้องน้ำในตัว]​🌳
📌 ห้องละ 5,800 บาท ( เสริม 1,800/ท่าน)

                                                        คลิ๊กเพื่อดูภาพ >>>> 


A2 | กระโจมมีระเบียงชมวิว
🌳[ห้องน้ำในตัว]​🌳
📌 ห้องละ 3,700 บาท (เสริม 1,500/ท่าน)

                                                      คลิ๊กเพื่อดูภาพ >>>>


A3 | กระโจมมีระเบียงชมวิว​
🌳[ห้องน้ำรวม]​🌳
📌 ห้องละ 3,200 บาท (เสริม 1,400/ท่าน)

                                                      คลิ๊กเพื่อดูภาพ >>>>


B | กระโจมไม่มีระเบียง
🌳[ห้องน้ำรวม]​🌳
📌 ห้องละ 2,300 บาท (เสริม 1,000/ท่าน)

                                                    คลิ๊กเพื่อดูภาพ >>>>


 

*** พักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ค่ะ ***

เด็กสูงเกิน 110 Cm หรือเสริมที่นอนคิดเป็นผู้ใหญ่
เด็กสูงต่ำกว่า 110 Cm มีค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท

แผนที่การเดินทาง >>>>