การเดินทางน่าน-สะปัน ผ่าน 2 เส้นทาง

 

การเดินทาง น่าน – สันติสุข- บ่อเกลือ- สะปัน

ข้อดี  เส้นทางมีขนาดที่กว้างเพราะมีไหล่ทางด้วย จึงทำให้ขับรถได้สะดวก

ข้อเสีย เป็นทางขึ้นเขา ลาดชั้น มีโค้งเยอะ จะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และใช้เกียร์ต่ำ และระยะทางที่ขึ้นเขาจะมากกว่าเส้นทางอ.ปัว

 

การเดินทาง น่าน-ปัว -บ่อเกลือ – สะปัน

ข้อดี   เส้นทางจากอ.เมืองน่านถึงอ.ปัวเป็นเส้นทางตรงและส่วนมากจะเป็น 4 เลน ทำให้รถวิ่งทำความเร็วได้ ซึ่งระยะทางจะไกลกว่าทางเส้นสันติสุข แต่ระยะเวลาการเดินทางใกล้เคียงกัน

ข้อเสีย เส้นทางมีขนาดแคบเนื่องจากไม่ค่อยมีไหล่ทาง จึงทำให้การขับรถต้องขับด้วยความระมัดระวัง  ไม่สามารถใช้ความเร็วได้ เป็นทางขึ้นเขา ลาดชั้น มีโค้งเยอะ จะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และใช้เกียร์ต่ำ