VIP 2 | บ้านอุ่นไอเกลือ

ห้องกระโจมมีระเบียงชมวิว 
🌳[ห้องน้ำส่วนตัว/อ่างแช่ตัว Outdoor/พัดลม]🌳
📌 ห้องละ 5,800 บาท/ ธค. 6,800 บาท
(เสริม 1,800/ท่าน)
** พักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า **


 ห้องพักห้องนี้ จะอยู่เกือบสูงสุดของที่พัก
เป็นห้องพักกระโจมแบบมีระเบียง ห้องน้ำส่วนตัว ที่มีอ่างแช่ตัวกลางแจ้ง

ห้องนี้จะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว
จะมองเห็นวิวจากห้องพัก เป็นนาขั้นบันได หมู่บ้านสะปัน วิวเขาที่ทอดยาว กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย ลาว (เทือกเขาหลวงพระบาง) และ และสายน้ำที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน พร้อมกับ เสิร์ฟอาหารเช้า ที่หน้าระเบียงห้องพัก ลูกค้าจะฟิน ไปเลยทีเดียว เพราะหมอกจะลอยมาถึงหน้าห้องพักของลูกค้า

⛥⛥กลางคืนชมดาว ตอนเช้าชมหมอก❄❄ 

<<<<  กลับ >>>>